Digimaatjes


digimaatjes front afbeelding voor website nh20Vanuit NoordHolland 2.0 is in samenwerking met de Stichting MEE Noordwest-Holland het project Digimaatjes ontstaan en uitgevoerd.

Het project Digimaatjes heeft als doel om de weerbaarheid van mensen met een – licht – verstandelijke beperking op het internet te vergroten. Dit vindt plaats door digitale vaardigheden op te doen in een mediawijze leeromgeving. Binnen Digimaatjes worden deelnemers gekoppeld aan vrijwilligers. Deze digimaatjes gaan vervolgens samen aan de slag om op een veilige manier gebruik te maken van internet en social media. Het project Digimaatjes vindt plaats in de regio IJmond.

Nicole en Mirjam hebben ondersteunend materiaal ontwikkeld dat kan worden gebruikt om mediawijze vaardigheden op te doen.

Dit project speelt in op de behoefte en noodzaak om mensen met een licht verstandelijke beperking te begeleiden op het internet en sociale media. Zie ook het bericht en rapport hierover van Kennisnet met de titel “Licht verstandelijk beperkte jongere vaak slachtoffer sociale media”.

Lees vooral ook de evaluatie over het project, bekijk het artikel uit het NoordHollands Dagblad en/of luister naar het interview dat MEE projectleider Simone Botman over Digimaatjes gaf:

Het Digimaatjes-project vertalen wij moeiteloos naar andere doelgroepen. Heeft u interesse in Digimaatjes? Neem voor meer informatie of initiatieven tot samenwerking op dit vlak gerust contact op.