Informatiebewustzijn


Mede door de opkomst van (sociale) media en nieuwe technologische toepassingen, zie je dat informatie op vele manieren en plaatsen gedeeld wordt. Een ontwikkeling die volop kansen biedt om op een vernieuwende en moderne manier met elkaar te communiceren en waarbij afstand en tijd geen rol meer lijken te spelen. We delen informatie met familie, vrienden en collega’s, maar ook volstrekt onbekenden. Soms heeft dat echter vervelende gevolgen, voor uzelf of de organisatie waar u werkt. Het prijsgeven van informatie, onbewust of bewust, kan tot schadelijke gevolgen voor medewerkers en organisaties leiden.

Kijkt u eens naar onderstaande voorbeelden:

“Al bijna door België en dus bijna in Frankrijk. Holiday here we come!”.

“Docent: let op het is wel [naam school] . Als ik vandaag iets zeg kan ’t morgen anders zijn.”

 “Wat een kut school wil je een toets maken op het internet hebbe ze geen internet #[naam schoo] / opblazen!”

Maar dit gebeurt ook:

 “Rechercheurs lekken onbedoeld via Google”

En:

“Een medewerker stuurde per ongeluk het volledige klantenbestand naar een verkeerde webruimte. Bijna lagen alle klantgegevens van [bedrijfsnaam]  op straat, met alle gevolgen van dien.

  Of:

 “Kersttoespraak van morgen gevonden met beetje datum ophogen in URL.”

 Wat betekenen bovenstaande citaten nu eigenlijk en is het allemaal zo schadelijk wat er staat?

Zo op het eerste gezicht misschien niet, maar bij alle is er sprake van het (deels onbewust) naar buiten brengen van informatie die een negatief gevolg kan hebben. Zo kan er worden ingebroken, kan de school in kwestie imagoschade oplopen, kunnen recherche onderzoeken door eigen medewerkers onderuit worden gehaald, komt bijna een geheel klantenbestand op straat te liggen en is informatie die morgen pas naar buiten mag komen, nu al bekend.

Hadden de personen in kwestie meer bewustzijn over wat ze vertelden of deden, dan kozen zij misschien een andere bewoording of handelswijze en werd de kans op negatieve gevolgen kleiner.

En dat is waar het bij informatiebewustzijn om draait.

Bij een informatielek wordt vaak gedacht aan een fout in de technische beveiliging van informatie. Het is terecht dat dit gebeurt aangezien er veel dreigingen zijn, maar hierdoor wordt deels een schijnveiligheid gecreëerd. De menselijke factor in het geheel wordt nogal eens over het hoofd gezien. Mensen laten zowel een online als offline footprint achter en zeker van de laatste categorie zijn veel zich niet bewust!

Door personen en organisaties meer informatiebewustzijn bij te brengen, ontstaat er een betere perceptie van de waarde van informatie. Deze betere perceptie draagt bij aan een betere behandeling, waardoor er minder snel schadelijke gevolgen zullen optreden.

B&O Info hecht er, samen met het Rotterdamse adviesbureau OSINTELINK, grote waarde aan een bijdrage te leveren aan het vergroten van het informatiebewustzijn. Daarbij richten wij ons op het Onderwijs, het Bedrijfsleven en de Overheid. In een modulair in te zetten programma, wordt u geholpen dit thema onder de aandacht te brengen en actief te werken aan het terugdringen van het onbewuste verlies van vertrouwelijke gegevens.

Neem snel contact op voor een afspraak of meer informatie!