Informatiebewustzijn voor het Onderwijs


Jongeren zijn de werknemers van de toekomst en daarom is het belangrijk hen nu al wegwijs te maken in de wereld van bedrijfsvertrouwelijke informatie.

Speciaal voor leerlingen uit het MBO en HBO die op het punt staan stage te gaan lopen bij organisaties, is een modulair programma beschikbaar. In ons stagevoorbereidingstraject “Bewustwording Bedrijfsgeheimen & Social Media Integriteit” worden theorie en praktijk met elkaar gecombineerd, om studenten zo optimaal mogelijk voor te bereiden op hun stage. Dit alles in een toegankelijke e-learning omgeving, met helpline en chat mogelijkheid. Een studiepocket, toets en certificaat maken het programma compleet.

Wil men vanuit het onderwijs een kwaliteitsslag maken met betrekking tot dit onderwerp, dan kan worden gedacht aan het aanbieden van een stagevoorbereidings- en stagereflectieprogramma, waarbij studenten worden voorbereid en gedurende hun gehele studie worden begeleid op het herkennen en correct behandelen van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Door het inbedden van opfris- en reflectiemomenten wordt tevens de herkenbaarheid van praktijksituaties van en voor studenten in elke fase van hun studie gewaarborgd.

Natuurlijk bestaat een school niet alleen uit leerlingen. Wilt u ook met uw personeel aan dit thema werken? Dat kan! Een combinatie van een bewustwordingsprogramma voor zowel uw leerlingen als personeel is mogelijk.