Mediawijsheid


Wat zijn media?

Volgens de Van Dale online zijn media “middelen om informatie over te dragen: radio, tv, pers, internet enz.” een “hulpmiddel” en “al wat dient tot overdracht van informatie”.

Kijkend naar de tijd waarin wij leven, kun je gerust constateren dat we media altijd en overal om ons heen hebben. Kinderen komen op steeds jongere leeftijd met media in aanraking en als volwassene kunnen we niet meer zonder. Zelfs de overheid rekent erop dat burgers media gebruiken om belangrijke informatie tot zich te nemen, of via een medium met hen in contact te treden. De Raad voor Cultuur zag dit ook en bracht, ongevraagd, een rapport naar buiten.

Het ontstaan van de term mediawijsheid

In juli 2005 publiceerde de Raad voor Cultuur een rapport met de titel “Mediawijsheid, de ontwikkeling van een nieuw burgerschap”. Was er tot dan veelal sprake van media-educatie, kwam de Raad tot de conclusie dat dit niet meer voldoende was. Alle burgers zouden in staat moeten zijn zich bewust kritisch en actief te bewegen in deze wereld vol met media en dat red je niet met educatie alleen. Educatie lijkt zicht namelijk teveel op jongeren en onderwijs te concentreren.

Het was dan ook deze organisatie die de term mediawijsheid introduceerde.

Definitie mediawijsheid

Als de Raad spreekt over mediawijsheid, dan gebruiken ze hiervoor de volgende definitie:

“het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld”.

Als internationale term wordt voor mediawijsheid, media literacy gebruikt.

In de praktijk heb ik gemerkt dat veel mensen een beeld hebben bij het onderwerp, maar dat bovenstaande definitie de wenkbrauwen doet fronsen. Zelf houd ik dan ook van de verkorte versie; ervoor zorgen dat je jezelf bewust, kritisch en actief kunt bewegen in een fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Vaak leg ik erbij uit, dat de ontwikkeling van de media een enorme vlucht heeft genomen. Media zijn overal en hun invloed is groot; op onze jeugd maar ook op ons als volwassenen. Nieuwe ontwikkelingen als wifi zorgen ervoor dat “klassieke” benaderingen in bijvoorbeeld de opvoeding niet meer voldoen. Er is dus een belangrijke taak weggelegd om een bijdrage te leveren aan het vergroten van kennis, vaardigheden en gedrag van mensen in relatie tot dit onderwerp.

Om dit op een gedegen wijze te kunnen doen, heb ik ervoor gekozen de opleiding tot Nationaal MediaCoach te gaan volgen. Deze opleiding heb ik in juni 2012 met goed gevolg afgerond, wat betekent dat ik gecertificeerd Nationaal MediaCoach ben en beschik over het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid.