B&O Info in het kort


B&O Info is begin 2012 ontstaan vanuit de wens mensen en organisaties op een positieve, persoonlijke en laagdrempelige manier te helpen en bewuster maken.

Pijlers hierbij zijn Mediawijsheid en Informatiebewustzijn, met als motto:

“Leef, maak gebruik van alle moderne media mogelijkheden, maar doe het bewust!”

Oftewel, als je iets plaatst, iets gebruikt of ergens aan deelneemt, weet dan ook wat je doet en wat de eventuele voorwaarden of gevolgen zijn. Is dit het geval en kies je bewust? Veel plezier en geniet!

B&O Info is opgericht door Mirjam Beuker en heeft als thuisbasis de Kop van Noord Holland. Het werkgebied van B&O Info concentreert zich rond de provincies Noord en Zuid Holland, Friesland en Groningen. Mirjam heeft ruim veertien jaar relevante werkervaring en kan u als trainer, adviseur of mediacoach begeleiden en indien gewenst onderzoek verrichten. De theoretische basis hiervoor werd gelegd op de HBO opleiding Informatie Dienstverlening en Informatie Management (IDM). Mirjam heeft bovendien in juni 2012 de opleiding tot Nationaal Mediacoach met succes afgerond. Dit betekent dat B&O Info over het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid beschikt en Mirjam als gecertificeerd Nationaal MediaCoach werk verricht. In augustus 2012 volgde de opleiding Social Media Professional, waarvoor Mirjam ook een certificaat haalde.

“Het Nationale Keurmerk Mediawijsheid geeft aan dat een organisatie het belang van de ontwikkeling van mediawijsheid bij jeugd, ouders en andere volwassenen onderkent en dit in het beleid heeft opgenomen. Deze organisatie heeft een gecertificeerd Nationaal MediaCoach in dienst als professioneel aanspreekpunt en initiator van mediawijsheidprojecten. De Nationaal MediaCoach heeft de Nationale Opleiding MediaCoach succesvol afgerond en neemt elk jaar deel aan het terugkomprogramma.”

Voor zowel 2013, 2014 als 2015 zijn beide certificaten, evenals het Nationale Keurmerk Mediawijsheid verlengd. Bovendien is B&O Info als partner aangesloten bij Mediawijzer.net.

Waar B&O Info in basis een zelfstandig bedrijf is, gaan we ook graag de samenwerking met anderen aan. Zo wordt er in het kader van Mediawijsheid en i-Wegwijs (vaak) samengewerkt met Nicole Wintgens van het bedrijf Socially Joined.

“Socially Joined is een project-, trainings-  en communicatieadviesbureau dat is gespecialiseerd in (digitale) mediawijsheid. We bieden workshops, lessen en projecten over (digitale) mediawijsheid, internet en sociale media. Ons werkveld is het onderwijs, het welzijnswerk, de zorg en het bedrijfsleven. Onze rol is die van trainer, projectleider en/of communicatieadviseur.”

Op het vlak van Informatiebewustzijn werkt B&O Info samen met het Rotterdamse adviesbureau OSINTELINK.

Loopt u al een tijdje rond met een vraag op het vlak van Mediawijsheid of Informatiebewustzijn? Neem gerust contact op via info@bo-info.nl. B&O Info helpt u graag de media en informatiepuzzelstukjes op de juiste plaats te leggen!

aangesloten bij mediawijzer