Noord-Holland 2.0


Veel mensen met een verstandelijke beperking maken gebruik van internet en sociale media (VG 2.0). Het gebruik hiervan kan hen krachtiger en zelfstandiger maken. Maar het internet is ook lastig. Het is niet altijd eenvoudig om de informatie op het net te begrijpen en op waarde te schatten. Soms is het moeilijk om de eigen grenzen aan te geven of is het niet duidelijk wie wel en wie niet te vertrouwen is. Alleen toegang tot internet is daarom niet genoeg. Mensen met een verstandelijke beperking moeten zich ook de vaardigheden eigen maken om mediawijze beslissingen te nemen.

Noord-Holland 2.0 is een maatjesproject, waarbij we vrijwilligers koppelen aan cursisten met een licht verstandelijke beperking. Tijdens tien ontmoetingen bij de cursist thuis begeleidt de vrijwilliger de cursist in een op maat gemaakt leertraject. Gedurende dit traject leert de cursist om bewust, kritisch en actief gebruik te maken van de positieve mogelijkheden van het internet en de sociale media. Veiligheid en privacy staan hierbij voorop.

Per september 2015 is het project Noord-Holland 2.0 opgegaan in i-Wegwijs. Een nieuw initiatief van Mirjam Beuker en Nicole Wintgens, waarbij er een uitgebreider aanbod voor de doelgroep beschikbaar is gekomen.