Veilig gebruik van Internet


Veilig gebruik van Internet is een interactieve workshop van ongeveer anderhalf uur, voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool. Aan de hand van oefeningen en filmpjes gaan we met de leerlingen het gesprek aan over anonimiteit en privacy op het internet en wat ze wel en niet online met anderen (kunnen) delen. De workshop behandelt onder andere het fenomeen sexting, zonder hier expliciet de nadruk op te leggen. Kinderen worden in deze workshop dus bewuster gemaakt van acties die ze zelf op het Internet ondernemen en de mogelijke consequenties die dat tot gevolg kan hebben. Er worden tips uitgereikt en is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.

“Een leerzame workshop waarin de kinderen zich bewust zijn geworden van de gevaren van internet. Wat zet je wel op internet en wat niet? Hoe gedraag ik me op internet?
De filmpjes en de werkvormen hebben ervoor gezorgd dat iedereen zich niet alleen bewust is van de gevaren internet, maar ook goede keuzes kunnen maken!”

 

“De workshop van Mirjam Beuker en Nicole Wintgens sloot mooi aan op de belevingswereld van de leerlingen. De opbouw was goed en de leerlingen deden enthousiast mee.”

 

“Wij hebben het heel leuk en leerzaam gevonden. Hopelijk tot een ander schooljaar.”

 

“Dankzij uw workshop wisten wij de antwoorden van twee vragen over Social Media in Mediamasters!”

Veilig gebruik van Internet